Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

touchmysoul
"A smutek nadal przypomina strach. A może raczej uczucie niepewności. Lub oczekiwania – oczekiwania, że coś się wydarzy. Nadaje to życiu stałe piętno tymczasowości.""

April 02 2014

touchmysoul

Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać


Tags: smutna prawda

February 27 2014

touchmysoul
"you like me, you like me. look up if you like me''
Tags: skins

February 24 2014

touchmysoul
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.

February 19 2014

touchmysoul

''Karty na stole, oboje pokazujemy swoje serca ryzykując wszystko, mimo że to bardzo trudne'''

touchmysoul
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żet. ~ O lęku
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

February 13 2014

touchmysoul

'Jesteś dla mnie kumplem,przyjacielem i miłością'

-ale ja go kocham:)

January 30 2014

touchmysoul
Teraz wszystko dla jednego, wszystko dla miłości.

January 25 2014

touchmysoul
znów jesteśmy gdzieś indziej na starcie
I chyba znów przez to rozmijamy się całkiem...

January 16 2014

touchmysoul
Play fullscreen
I know you will

January 07 2014

touchmysoul
8019 accb 500
Reposted bynotthesamezvierzmakemesmilejohaveadrian

January 06 2014

touchmysoul
I ten moment kiedy muszę znowu wstać rano do pracy...ach te dni minęły tak szybko.Wstawałam rano i byłeś obok,piłam kawę-byłeś obok.No i nic nie łączy ludzi tak bardzo jak wspólne gotowanie ,bo co może być bardziej intymne niż wspólnie zrobiony posiłek?Wieczorna kolacja,wino,rozmowy o życiu i o niczym,wspólne plany. Uświadomiłam sobie,że naprawdę jesteśmy sobie przeznaczeni.Będziesz moim mężem, Bóg tak chciał:)
Tylko dlaczego zawsze mam ją przed oczami.Wiem ,że była Ci bliska...czy bliższa niż Ty mojemu sercu?Powiedz ,że nie.
Powiedz,że nigdy nie patrzyłeś na nią w ten sposób...
Nie wiedziałam ,że tak wygląda miłość,
jak już wpadniecie to nie ma odwrotu,
mimo, że moja wolność sięga jego ramionom,
to moja norka dalej istnieje w której czasami potrzebuję się
schronić,także ten,pozwólcie się znaleźć drugiej połówce,
polecam!

...a Ciebie kocham mój najlepszy przyjacielu:)
touchmysoul
Tylko On może mieć moją duszę,może mieć wszystko co tylko chce:moje serce,moją miłość,miłość na zawsze.
Tags: love

December 29 2013

touchmysoul
Jeśli miłość jest człowiekiem, chodzi mi o Ciebie.
touchmysoul
W tym chorym świecie dając palec ludzie momentalnie chcą całą rękę.Dajemy im kawałek serca, a oni zabierają je całe,rozszarpują,a potem oddają takie brudne,zakrwawione i mówią: no przecież chciałaś to masz.
DZIĘKI KURWA.NIENAWIDZĘ LUDZI.

December 26 2013

touchmysoul
Dla Ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed Tobą nikim więcej...
touchmysoul

I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś i które stało się dla mnie od razu takim od pierwszych słów jakie zamieniliśmy, i od pierwszego dotknięcia Ciebie...

— Jeremi Przybora w liście do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromunessani unessani
touchmysoul
4467 2945
Reposted fromunessani unessani
touchmysoul
4491 3db2

December 25 2013

touchmysoul
Nigdy nie będę dla Ciebie oparciem.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl